POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Eaton - Calitate

Politica în domeniul calităţii – Angajamentul nostru de a furniza produse de calitate

În mare măsură, atingerea viziunii, obiectivelor şi misiunii noastre stă în angajamentul neclintit al fiecăruia de a furniza produse şi servicii de înaltă calitate. Politica în domeniul calităţii Eaton este baza felului în care implementăm şi acţionăm pentru respectarea acestui angajament.

Calitatea este atât o sarcină cât şi un mod de gândire pe care le urmărim zilnic. Este un proces de îmbunătăţire continuă care rezultă în:

  • Valoare îmbunătăţită a produsului şi serviciului;
  • Creşterea satisfacţiei clientului;
  • Creşterea loialităţii clientului;
  • Costuri de reparaţii reduse;
  • Costuri reduse pentru procese nenecesare sau producătoare de pierderi.

Politica în domeniul calităţii este implementată prin aderarea şi certificarea faţă de standarde de calitate stabilite în sisteme de management al calităţii internaţionale. Eaton a asigurat resurse pentru obţinerea certificărilor recunoscute internaţional pentru asigurarea calităţii.

Certificările sistemelor de management al calităţii sunt acordate atunci când o organizaţie terţă auditează procesele Eaton şi determină că liniile directoare stricte sunt respectate. Sistemul de management al calităţii internaţional la care Eaton aderă este:

ISO 9001 – Cerinţe internaţionale pentru sisteme de management al calităţii pentru producţie sau servicii, recunoscute în mai mult de 80 de ţări.

Zoltan Erdei
Manager EQS
Certificare Eaton