INFORMATII PRIVIND MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE - MEDIU – SECURITATE OCUPATIONALA

Societatea SC Eaton Electro Productie SRL este angajata in a acorda o grija deosebita principiilor EHS (Mediu, Sanatate si Securitate), prin:

 • respectarea cerintelor legale;
 • economisirea resurselor naturale;
 • identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecintelor si luarea in considerare a acestora;
 • modernizari tehnologice si masuri stabilite pentru reducerea riscurilor EHS;

SC Eaton Electro Productie SRL are certificat Sistemul Integrat Calitate - Mediu:

 • Sistemul de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001;
 • Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001;
 • Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR OHSAS 18001;

Scop

Sistemul Integrat de Management cu precadere pentru: calitate, mediu, siguranta si sanatate ocupationala indeplineste cerintele ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.

Contextul diviziei (organizatiei) este descris in scopul principal:scopul principal al diviziei este de a oferi produse sigure si sustenabile in distributia energiei pentru clientii rezidentiali, comerciali si industriali, prin design, lansarea si producerea echipamentelor electrice inovative si generarea unor rezultate atractive pentru actionari. PDD utilizeaza Sistemul de Afaceri Eaton (EBS) pentru dezvoltarea continua a oamenilor si imbunatatirea continua a afacerii.

Ca si parte componenta din reteaua de productie a PDD, scopul principal pentru EEP este de a produce eficient aparate pentru comanda si distributia electricitatii, prin asamblarea partilor componente de la furnizorii interni Eaton si distribuirea produselor finale catre centrele de distributie Eaton.

Procesele de manufacturare a produselor MCB, MCCB, Dulapuri de distributie metalice si Contactori reprezinta o componenta cheie pentru EEP. Dezvoltarea produselor prin cercetare si design e realizata la nivel de PDD.

EEP a determinat factorii externi si interni (contextul organizatiei) care sunt relevanti pentru scopul si directia strategica si afecteaza capacitatea acestora de a atinge rezultatele dorite ale Sistemului de Management. Factorii interni ai organizatiei se refera la valori, cultura, cunoastere si performanta, iar factorii externi se refera la mediul social, economic, cultural, competitivitate pe piata, conformitatea cu cerintele legale. Cerintele clientilor, partilor interesate, legile aplicabile si cerintele de reglementare sunt de asemenea o parte a analizei strategice in procesul de planificare a obiectivelor strategice ale organizatiei.

1.Programul de management EHS

SC Eaton Electro Productie SRL prin managementul la cel mai inalt nivel, a decis documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui Sistem de Management Integrat, pentru a demonstra ca:

 • managementul organizatiei este preocupat de realizarea obiectivelor EHS, in vederea imbunatatirii continue, tinand cont de necesitatile tuturor partilor interesate;
 • aspectele EHS, fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului;
 • sunt identificate criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea si/ sau minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
 • sunt stabilite autoritatea si responsabilitatea functiilor care raspund de implementarea si mentinerea cerintelor EHS, iar deciziile se iau la nivele corespunzatoare de autoritate;
 • sunt intreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale si reglementare aplicabile, pentru toate procesele (fabricatie, mentenanta, aprovizionare, inspectii/ incercari etc.);
 • sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatilor;
 • sunt intreprinse actiuni de verificare si implementare in vederea imbunatatirii continue;
 • personalul ce desfasoara activitati de auditare este independent fata de procesul auditat;

2.Obiective, tinte si programe

In cadrul SC Eaton Electro Productie SRL, pentru indeplinirea Politicii EHS, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor EHS, sunt stabilite programe anuale, care includ obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante, dupa cum urmeaza:

 • Programul EHS cu tinte si obiective specifice, intocmit anual;
 • Programe de actiuni - stabilite in urma auditurilor externe, a analizelor efectuate de management.

Planificarea obiectivelor EHS, se face luand in considerare:

 • conformarea cu cerintele legale;
 • aspectele EHS semnificative;
 • optiunile tehnologice;
 • cerintele financiare, comerciale si operationale;
 • puncte de vedere ale partilor interesate.

Responsabilitatea realizarii obiectivelor EHS revine tuturor functiilor relevante din societate si se regasesc in obiectivele stabilite prin planurile de actiuni specifice fiecarui compartiment implicat.

Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele EHS.

3. Monitorizarea activitatii

Calitatea factorilor de mediu apa/aer este controlata prin determinari efectuate de catre laboratoare specializate acreditate, conform cerintelor impuse prin actele de reglementare :

 • Se monitorizeaza emisiile de gaze in atmosfera de la surse fixe, calitatea aerului in interior si exterior;
 • Se monitorizeaza calitatea apelor de pe canalizarile interioare si evacuarile directe;
 • Gestiunea deseurilor se realizeaza conform obligatiilor impuse prin Autorizatiile de mediu aplicabile, prin aplicarea procedurilor operationale;

Rezultatele monitorizarilor efectuate sunt transmise catre autoritatile de mediu ANPM MM , conform cerintelor impuse prin autorizatiile de mediu aplicabile :

 • Raportarea inventarului emisiilor in atmosfera;
 • Raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform HG 856/2002;
 • Alte raportari periodice solicitate;

Activitatea SC Eaton Electro Productie SRL este evaluata periodic prin inspectii de specialitate ale reprezentantilor ANPM Maramures, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Maramures, SGA Maramures, ITM. In urma inspectiilor sunt intocmite Procese Verbale / Note de constatare / Rapoarte de inspectie.

Daniel TODORAN
Manager EHS