Politica pentru mediul înconjurător, sănătate şi siguranţă ocupaţională / Politica energetica

INTRODUCERE

S.C. Eaton Electro Productie S.R.L. are ca domeniu principal de activitate productia de aparate pentru comanda si distributia electricitatii si este parte componenta din reteaua de productie Power Distribution Division (PDD).

Deoarece Eaton se străduieşte să devină cea mai admirată companie în pieţele în care activează, conform măsurătorilor care implică clienţi, acţionari, angajaţi si alte parti interesate, EHS (Mediu înconjurător, sănătate şi siguranţă) este o parte integrantă a acestui proces prin valoarea adăugată şi îmbunătăţirea avantajului competitiv al Eaton pe piaţa de desfacere. Ne concentram eforturile în următoarele domenii:

Afaceri durabile

Ne angajăm să reducem consumul de resurse naturale, impactul activitatilor şi al produselor noastre asupra mediului. Eforturile noastre EHS se concentrează asupra prevenirii vătămării şi îmbolnăvirii profesionale, protecţiei mediului, conservării resurselor şi a evitării poluării.

Angajaţii

Credem că siguranţa şi sănătatea angajaţilor este crucială şi că toate incidentele, vătămările şi îmbolnăvirile profesionale pot fi prevenite. Promovăm stilul de viaţă sănătos pentru angajaţii noştri şi familiile acestora.

Integrarea activităţii

Integrăm EHS în toate fazele Sistemului de afaceri Eaton (EBS). Excelenţa EHS este parte integrată în toate strategiile noastre de afaceri şi avem în vedere aşteptările partilor interesate în procesul nostru decizional. Managementul la cel mai inalt nivel este preocupat in permanenta de imbunatatirea continua a sistemul EHS.

Conformitatea

Ne angajăm să îndeplinim toate cerintele legale aplicabile sau să depăşim indeplinirea cerinţelor de reglementare, ale companiei, si a partilor interesate ca parte a Politicilor Eaton privind etica şi conformitatea. Depunem eforturi pentru a crea o “cultura zero incidente” pentru cresterea performanţei EHS prin functionarea, mentinerea si imbunatirea continua a sistemului de gestionare EHS Eaton (MESH).

Clienţii, Furnizorii şi Contractorii

Excelenţa EHS intră în responsabilitatea fiecăruia. Suntem parteneri ai clienţilor, furnizorilor, contractantilor si a altor pati interesate interne si externe, pentru a beneficia de avantaje reciproce în programele EHS.

Comunitatea şi guvernul

Ne angajăm să producem bunuri în locuri de muncă sigure, care au în vedere protecţia mediului. Participăm şi contribuim la iniţiativele EHS locale şi guvernamentale care îmbunătăţesc calitatea vieţii în comunităţile în care trăim şi lucrăm. Ne angajăm să progresăm în permanenţă în eforturile privind protecţia mediului, sănătatea şi siguranţa in munca. Stabilim obiective bazate pe aspecte şi riscuri EHS semnificative, măsurăm şi analizăm periodic evoluţia performantei EHS. Conformarea la această politică intră în responsabilitatea fiecărui angajat.

Performanta energetica

Ne angajam sa imbunatatim continuu performanta energetica a companiei S.C. Eaton Electro Productie S.R.L si sa asiguram disponibilitatea informatiilor si a resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor energetice, care sunt analizate si revizuite periodic. Asiguram conformitatea cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care organizatia subscrie, referitor la utilizarea energiei, consumul de energie, eficienta energetica, sustine-m achizitionarea, realizarea de produse si servicii cu eficienta energetica pentru imbunatatirea performantei energetice.

In vederea realizarii obiectivelor stabilite prin prezenta politica compania S.C. Eaton Electro Productie S.R.L. implementeaza, certifica si imbunatateste continuu Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001:2015, Sistemul de Management al Energiei conform standardului ISO 50001:2011 si Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale conform standardului OHSAS 18001:2008.

Data ultimei revizii: 16 martie 2017

Daniel TODORAN
Manager EHS
Pop Pamela
Director General
Certificare Eaton
Certificare Eaton
Certificare Eaton
Certificare Eaton